Навчальні дисципліни кафедри:

Курс

Семестр ID Назва дисципліни Групи

Викладач

1 2 4346 Основи обліку та оподаткування ПО-11 Білоус О.С.
2 4 6184 Право ПО-21 Митник У.М.
2 3 4556 Бухгалтерський облік та звітність в управлінні підприємством ПК-21, ПМ-21, БМ-21, БР-21, ПП-21, ПФ-21 Королюк Т.М., Ратинський В.В.
2 3 6171 Електронний документообіг в управлінні та адмініструванні ПО-21 Королюк Т.М.
2 3 5044 Economic analysis ІБМ-22, ІБМ-23 Співак С.М.
2 3 6173 Діджиталізація обліку, аналізу та контролю в цифровій економіці ПО-21 Краузе О.І.
2 4 4646 Економічний аналіз ПК-21, БА-21, ПМ-21, БМ-21, ПП-21, ПФ-21, ПО-21 Синькевич Н.І.
2 4 4981 Accounting and Reporting in Management of an Enterprise ІБМ-22, ІБМ-23 Співак С.М.
3 5 6385 Консалтинг бізнес-процесів ПО-31, ПОc-31 Кундеус О.М.
3 5 6386 Фінансовий консалтинг ПО-31, ПОc-31 Кундеус О.М.
3 5 4927 Інтегрований курс програмних засобів в обліку та консалтингу ПО-31, ПОc-31 Співак С.М.
3 5 6387 Правове регулювання господарської діяльності ПО-31, ПОc-31 Митник У.М.
3 5 6389 Програмування в системах обліку та оподаткування ПО-31, ПОc-31 Ратинський В.В.
3 5, 6 776 Бухгалтерський облік (загальна теорія) ПО-31, ПОc Королюк Т.М.
3 6 6414 Електронна комерція ПО-31, ПОc Краузе О.І.
3 6 4928 Податковий консалтинг ПО-31, ПОc Хомин П.Я.
3 6 6415 Бізнес-аналіз ПО-31, ПОc Ратинський В.В.
3 6 6419 Основи економічного контролю ПО-31, ПОc Краузе О.І.
4 7 749 Фінансовий облік І ПО-41, ПОс-41 Королюк Т. М.
4 7 785 Управлінський облік ПО-41, ПОс-41 Хомин П.Я.
4 7 1279 Фінансовий аналіз ПО-41, ПОс-41 Синькевич Н.І.
4 7 2379 Облік в галузях економіки ПО-41, ПОс-41 Кундеус О.М.
4 7 4798 Аудит ПО-41, ПОс-41 Синькевич Н.І.,
Шкляр Г.Б.
4 8 1456 Облікова політика підприємства ПО-41, ПОс-41 Кундеус О.М.
4 8 1670 Звітність підприємства ПО-41, ПОс-41 Співак С.М.
4 8 1792 Фінансовий облік ІІ ПО-41, ПОс-41 Королюк Т.М.
4 8 2605 Облік і звітність в оподаткуванні ПО-41, ПОс-41 Хомин П.Я.
5 9 777 Організація обліку ПОм Хомин П.Я.
5 9 2606 Проблеми методології бухгалтерського обліку ПОм Хомин П.Я.
5 9 2630 Методологія та організація наукових досліджень ПОм Білоус О.С.
5 9 5844 Контролінг ПОм Королюк Т.М.
5 9 840 Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті ПОм Співак С.М.
5 10 2793 Облік і звітність за міжнародними стандартами ПОм Кундеус О.М.
5 10 6051 Організація і методика аудиту ПОм Синькевич Н.І.,
Шкляр Г.Б.
5 10 5933 Соціальна відповідальність ПОм Краузе О.І.
5 10 5888 Економічний консалтинг ПОм Співак С.М.
6 11 773 Стратегічний аналіз ПОм Синькевич Н.І.
6 11 6163 Методи та моделі діджитал-технологій ПОм Співак С.М.
6 11 1338 Облік зовнішньоекономічної діяльності ПОм Кундеус О.М.
6 11 4348 Податкова політика підприємства ПОм Хомин П.Я.

Навчальні дисципліни для вибору студентами

Здобувачі вищої освіти обирають освітні компоненти із запропонованого переліку у середовищі електронного навчання ТНТУ ATutor (Вкладка – Навчальні дисципліни для вибору студентами).

Вхід/реєстрація: https://dl.tntu.edu.ua/login.php.

Доступ до переліку вибіркових дисциплін мають усі здобувачі вищої освіти, зареєстровані у середовищі електронного навчання ТНТУ ATutor).

Також здобувачі можуть обирати дисципліни з переліку, запропонованого кафедрою та стейкхолдерами

Курс

Семестр

Назва вибіркової дисципліни

1 2 Основи обліку та оподаткування
2 3 Демократія: від теорії до практики
Діджиталізація обліку, аналізу та контролю в цифровій економіці
Електронний документообіг в управлінні та адмініструванні
Основи інформаційної безпеки та захисту інформації
4 Іноземна мова професійно-ділового спрямування
3 5 Програмування в системах обліку та оподаткування
Фінансовий консалтинг
Іноземна мова професійно-ділового спрямування
6 Іноземна мова професійно-ділового спрямування
Електронна комерція
Основи економічного контролю
4 7 Облік в галузях економіки
Фінансовий аналіз
 Іноземна мова професійно-ділового спрямування
8  Іноземна мова професійно-ділового спрямування
5 10 Етика професійної діяльності та основи педагогіки
Інтелектуальна власність
6 11 Методи та моделі діджитал-технологій
Облік зовнішньоекономічної діяльності
Податкова політика підприємства
Стратегічний аналіз