Навчальні дисципліни кафедри:

Курс Семестр ID Назва дисципліни Групи Викладач
1 2 4346 Основи обліку та оподаткування ПО-11 Білоус О.С.
2 3 3002 Історія бухгалтерського обліку ПО-21 Хомин П.Я.
2 3 4556 Бухгалтерський облік та звітність в управлінні підприємством ПК-21, ПМ-21, БМ-21, БР-21, ПП-21, ПФ-21, ПМc, БРc Марущак Л.І.
2 3 4758 Документообіг в системі обліку ПО-21 Королюк Т.М.
2 3 5044 Economic analysis ІБМ-22, ІБМ-23 Марущак Л.І., Співак С. М.
2 4 2407 Основи вартісного вимірювання в обліку ПО-21 Кравчук Н.В.
2 4 4646 Економічний аналіз ПК-21, БА-21, ПМ-21, БМ-21, ПП-21, ПФ-21, ПО-21, БАc, ПМc Синькевич Н.І.
2 4 4981 Accounting ІБМ-22, ІБМ-23 Марущак Л.І., Співак С. М.
3 5 4736 Податкові розрахунки та контроль ПО-31, ПОc Кіляр О.Р.
3 5 4927 1С: Бухгалтерія ПО-31, ПОc Співак С.М.
3 5 4928 Бухгалтерський та податковий консалтинг ПО-31, ПОc Марущак Л.І.
3 5, 6 776 Бухгалтерський облік (загальна теорія) ПО-31, ПОc Павликівська О.І.
3 6 798 Облік у зарубіжних країнах ПО-31, ПОc Королюк Т.М.
3 6 4663 Податковий облік суб’єктів малого підприємництва ПО-31, ПОc Співак С.М.
3 6 4861 Балансознавство ПО-31, ПОc Кравчук Н.В.
4 7 749 Фінансовий облік І ПО-41, ПОс-41 Королюк Т. М.
4 7 785 Управлінський облік ПО-41, ПОс-41 Марущак Л.І.
4 7 1279 Фінансовий аналіз ПО-41, ПОс-41 Синькевич Н.І.
4 7 2379 Облік в галузях економіки ПО-41, ПОс-41 Кравчук Н.В.
4 7 4798 Аудит ПО-41, ПОс-41 Павликівська О.І.
4 8 1456 Облікова політика підприємства ПО-41, ПОс-41 Кіляр О.Р.
4 8 1670 Звітність підприємства ПО-41, ПОс-41 Кіляр О.Р.
4 8 1792 Фінансовий облік ІІ ПО-41, ПОс-41 Королюк Т.М.
4 8 2605 Облік і звітність в оподаткуванні ПО-41, ПОс-41 Хомин П.Я.
5 9 773 Стратегічний аналіз ПОм Співак С.М.
5 9 777 Організація обліку ПОм Павликівська О.І.
5 9 842 Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті ПОм Співак С.М.
5 9 2606 Проблеми методології бухгалтерського обліку ПОм Хомин П.Я.
5 9 2630 Наукові дослідження в бухгалтерському обліку ПОм Білоус О.С.
5 9 3386 Стратегічний облік ПОм Кравчук Н.В.
5 10 2793 Облік і звітність за міжнародними стандартами ПОм Кіляр О.Р.
5 10 3149 Методи обліку і калькулювання витрат ПОм Білоус О.С.
5 10 4348 Податкова політика підприємства ПОм Хомин П.Я.

 

Перелік вибіркових дисциплін:

Бакалаврат:

1. Документообіг в системі обліку
2. Електронний документообіг
3. Організація документообігу
4. Облік витрат і калькулювання собівартості продукції
5. Оцінка майна підприємства
6. Основи вартісного вимірювання в обліку
7. Історія бухгалтерського обліку
8. Облікові теорії та світові бухгалтерські школи
9. Розвиток систем бухгалтерського обліку

Магістратура:

1. Міжпредметний практикум з ревізії і контролю
2. Спецпрактикум з бухгалтерського обліку
3. Розробка систем обліку
4. Податкова політика підприємства
5. Податкове планування на підприємстві
6. Податкові системи зарубіжних країн