Навчальні плани

Кафедра бухгалтерського обліку та аудиту готує бакалаврів та магістрів за спеціальністю 071 “Облік та оподаткування”:

 Навчальний план бакалавра з обліку та оподаткування

 

Навчальний план бакалавра з обліку та оподаткування за скороченим терміном навчання

 

Навчальний план магістра бухгалтерського обліку та оподаткування