Навчальні плани

Кафедра бухгалтерського обліку та аудиту готує бакалаврів та магістрів за спеціальністю 071 “Облік та оподаткування”:

Навчальний план бакалавра з обліку та оподаткування

Навчальний план бакалавра з обліку та оподаткування за скороченим терміном навчання

Навчальний план магістра бухгалтерського обліку та оподаткування