Наукова робота

Журнал «Галицький економічний вісник» (ISSN: 2409-8892)

засновано у 2004 році (свідоцтво про державну реєстрацію №17319-6089ПР серія КВ від 19.08.2010 р.). Журнал є науковим фаховим виданням. Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України №261 від 06.03.2015 р.  журнал перереєстровано як наукове фахове видання з економічних наук.

DOI: 10.33108/galicianvisnyk_tntu

Приймає до друку наукові праці за наступними науковими спеціальностями:

*економічна теорія та історія економічної думки;
*світове господарство і міжнародні економічні відносини;
*економіка та управління національним господарством;
*економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності);
*розвиток продуктивних сил і регіональна економіка;
*економіка природокористування та охорони навколишнього середовища;
*демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика;
*гроші, фінанси і кредит;
*бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності);
*статистика;
*математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці.

Статті журналу індексуються у науково-метричній базі Google ScholarEBSCO та ULRICHSWEB Global Serials Directory.

Сторінка журналу http://galicianvisnyk.tntu.edu.ua/

Конференція “Розвиток соціально-економічних систем в геоекономічному просторі: теорія, методологія, організація обліку та оподаткування” 

Logo