Журнал «Галицький економічний вісник» (ISSN: 2409-8892)

Галицький економічний вісник — науковий журнал в галузі економічних наук, який видає Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя. 

Засновано у 2004 році (свідоцтво про державну реєстрацію №17319-6089ПР серія КВ від 19.08.2010 р.). Журнал є науковим фаховим виданням. 
Згідно наказу Міністерства освіти і науки України № 409 від 17.03.2020 науковому фаховому журналу «Галицький економічний вісник» присвоєна категорія «Б».

DOI: 10.33108/galicianvisnyk_tntu

Приймаються до друку наукові праці за галуззю науки – економіка, за наступними науковими спеціальностями:

051 – Економіка
071 – Облік і оподаткування
072 – Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок
073 – Менеджмент
075 – Маркетинг
076 – Підприємництво та торгівля
281 – Публічне управління та адміністрування
292 – Міжнародні економічні відносини

Статті журналу індексуються у науково-метричній базі Index CopernicusGoogle ScholarEBSCO та ULRICHSWEB Global Serials Directory.

Сторінка журналу http://galicianvisnyk.tntu.edu.ua/


IV Міжнародна науково-практична конференція

“Розвиток соціально-економічних систем в геоекономічному просторі”

Розвиток соціально-економічних систем в геоекономічному просторі: збірник тез доповідей ІV Міжнародної науково-практичної конференції (м. Тернопіль, 22-23 травня, 2024 р.). Тернопіль, ФОП Паляниця В.А., 2024. 136 с.

Організатори:

 • Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Україна
 • Національний науково-дослідний інститут праці та соціального захисту, Румунія
 • Вроцлавський економічний університет, Польща
 • Вроцлавський науково-технічний університет, Польща
 • Дубницький технологічний інститут, Словаччина
 • Школа прикладних наук Кешана Юсуфа Чапраза, Тракійський університет, Туреччина

Дата проведення: 22-23 травня 2024 року.

Тематичні напрями конференції:

 1. Соціальна відповідальність – основа філософії бізнесу
 2. Сучасні управлінські процеси у контексті соціально-економічних та просторових змін
 3. Проблеми підвищення якості бухгалтерського обліку, аналізу і аудиту в сучасних умовах господарювання
 4. Сучасний стан та перспективи розвитку системи оподаткування в умовах інституційних змін національної економіки

Форма проведення конференції: дистанційна

Робочі мови конференції: українська, польська, англійська.


Ⅲ Міжнародна науково-практична конференція

“Розвиток соціально-економічних систем в геоекономічному просторі”

Розвиток соціально-економічних систем в геоекономічному просторі: збірник тез доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Тернопіль, 19 травня, 2023 р.). — Тернопіль, ФОП Паляниця В.А., 2023. — 142 с.

Організатори:

 • Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Україна
 • Wrocław University of Science and Technology, Poland
 • Keşan Yusuf Çapraz School of Applied Sciences, Trakya University, Turkey
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Poland
 • Dubnica Institute of Technology in Dubnici nad Váhom

Дата проведення: 19 травня 2023 року

Тематичні напрями конференції:

 1. Соціальна відповідальність — основа філософії бізнесу
 2. Сучасні управлінські процеси у контексті соціально-економічних та просторових змін
 3. Проблеми підвищення якості бухгалтерського обліку, аналізу і аудиту в сучасних умовах господарювання
 4. Сучасний стан та перспективи розвитку системи оподаткування в умовах інституційних змін національної економіки

Форма проведення конференції: дистанційна

Робочі мови конференції: українська, польська, англійська.


ІІ Міжнародна науково-практична конференція

«Розвиток соціально-економічних систем в геоекономічному просторі»

Розвиток соціально-економічних систем в геоекономічному просторі: збірник тез доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Тернопіль, 15-16 грудня, 2022 р.). Тернопіль, ФОП Паляниця В.А., 2022. 151 с.

Організатори:

 • Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Україна
 • Національний науково-дослідний інститут праці та соціального захисту, Румунія
 • Вроцлавський економічний університет, Польща
 • Вроцлавський науково-технічний університет, Польща
 • Дубницький технологічний інститут, Словаччина
 • Школа прикладних наук Кешана Юсуфа Чапраза, Тракійський університет, Туреччина

Дата проведення: 15-16 грудня 2022 року

Тематичні напрями конференції:

 1. Соціальна відповідальність — основа філософії бізнесу
 2. Структурні трансформації системи менеджменту: вітчизняна практика та міжнародний досвід
 3. Проблеми підвищення якості бухгалтерського обліку, аналізу і аудиту в сучасних умовах господарювання
 4. Сучасний стан та перспективи розвитку системи оподаткування в умовах інституційних змін національної економіки
 5. Інструменти реалізації інноваційних рішень в системі підготовки фахівців галузі знань «Управління та адміністрування»

Форма проведення конференції: дистанційна

Робочі мови конференції: українська, польська, англійська


І Регіональна науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих вчених

«КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА МЕТОДИКИ ОБЛІКУ, АНАЛІЗУ, ОПОДАТКУВАННЯ ТА АУДИТУ СУБ’ЄКТІВ РИНКУ В УМОВАХ НОВІТНІХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА РОЗВИТКУ КОНСАЛТИНГУ»

Матеріали І Регіональної науково-практичної конференції


Конференція “Розвиток соціально-економічних систем в геоекономічному просторі: теорія, методологія, організація обліку та оподаткування”