Кафедра бухгалтерського обліку та аудиту готує бакалаврів та магістрів за спеціальністю 071 “Облік та оподаткування”

   

 Освітньо-професійна програма бакалавра

 Освітньо-професійна програма магістра

                      Протокол засідання експертної ради

 Program specification (Bachelor degree)
071«Accounting and taxation»

 Program specification (Master degree)
071«Accounting and taxation»