Освітні програми

Кафедра бухгалтерського обліку та аудиту готує бакалаврів та магістрів за спеціальністю 071 “Облік та оподаткування”

Освітньо-професійна програма бакалавра

Освітньо-професійна програма магістра

Program specification (Bachelor degree)
071«Accounting and taxation»

Program specification (Master degree)
071«Accounting and taxation»