Кафедра бухгалтерського обліку та аудиту готує бакалаврів та магістрів за спеціальністю 071 “Облік та оподаткування”

   


 Освітньо-професійна програма “Діджитал облік та консалтинг” першого рівня вищої освіти за спеціальність 071 “Облік і оподаткування” галузі знань 07 “Управління та адміністрування

 Освітньо-професійна програма “Облік і оподаткування” першого рівня вищої освіти за спеціальність 071 “Облік і оподаткування” галузі знань 07 “Управління та адміністрування

Гарант освітньої програми: к.е.н., доцент Королюк Тетяна Миколаївна


 Освітньо-професійна програма “Облік і оподаткування” другого рівня вищої освіти за спеціальністю 071 “Облік і оподаткування” галузі знань 07 “Управління та адміністрування”

Гарант освітньої програми: д.е.н., доц. Співак Сергій Михайлович

тел.: (097) 687-10-08

e-mail: spivak_s@tntu.edu.ua

Рецензії на освітню програму:

Протоколи засідання Експертної ради кафедри бухгалтерського обліку та аудиту Ради роботодавців ТНТУ:


 Освітньо-наукова програма “Облік і оподаткування” підготовки докторів філософії

Гарант освітньої програми: д.е.н., доц. Співак Сергій Михайлович

тел.: (097) 687-10-08

e-mail: spivak_s@tntu.edu.ua


 Program specification (Bachelor degree)
071«Accounting and taxation»

 

 Program specification (Master degree)
071«Accounting and taxation»