Персонал

Колектив кафедри

Білоус Ольга Степанівна
завідувач кафедри,
заслужений працівник освіти України,
кандидат економічних наук,
професор

В 1970 році закінчила Київський університет народного господарства за спеціальністю «Фінанси і кредит». Більше 10 років займалася розробкою Автоматизованої системи управління підприємствами (АСУП) ВО «Ватра».

1980-1998 рр. – старший науковий співробітник науково-дослідного сектору Тернопільської академії народного господарства.

З 1986 р. – викладач, а згодом  доцент  кафедри «Економічного аналізу» ТАНГ.

В 1988 р захистила дисертацію на здобуття наукового ступеню кандидата економічних наук за темою «Оперативний економічний аналіз в умовах АСУП.

З 1995 р. по 2009 р. – ректор ПВНЗ «Інститут економіки і підприємництва».

З 2009 р. – професор кафедри фінансів, обліку і контролю ТНТУ ім.І.Пулюя.

З 2014 р. – завідувач кафедри бухгалтерського обліку та аудиту ТНТУ ім. І.Пулюя.

Павликівська Ольга Іванівна
професор, доктор економічних наук,
заступник завідувача кафедри

У 1998 році закінчила Тернопільську академію народного господарства за спеціальністю «Облік і аудит».

З 1999 по 2002 р. навчалась в аспірантурі в ТАНГ, після закінчення якої захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему «Облік і аудит виробничих витрат (на прикладі підприємств цукрової промисловості». З 2002 року працювала у Тернопільському національному економічному університеті на посаді викладача кафедри бухгалтерського обліку в промисловості. З 2003 по 2006 р. – на посаді старшого викладача кафедри обліку та контролінгу в промисловості.

З 2006 по 2009 р. працювала у ПВНЗ «Інститут економіки та підприємництва» на посаді доцента кафедри обліку і аудиту. У 2008 р. присвоєне вчене звання доцента. З 2009 р. – доцент кафедри фінансів, обліку і контролю Тернопільського національного технічного університету імені І.Пулюя.

2010-2012 рр. – завідувач кафедри фінансів, обліку і контролю ТНТУ ім.Пулюя.

З 2014 р. – Заступник завідувача кафедри бухгалтерського обліку та аудиту.

Хомин Петро Якимович
доктор економічних наук,
професор

Синькевич Надія Іванівна
доцент, кандидат економічних наук
доцент

У 1982 році закінчила Тернопільський фінансово-економічний інститут за спеціальністю «Планування промисловості». У 1996 році захистила дисертацію на здобуття вченого звання кандидата економічних наук за темою «Кадрове забезпечення розвитку територіально-виробничого комплексу Західного регіону».

Працювала на керівних фінансових посадах в Тернопільській обласній державній адміністрації.

Брала участь в проектах Міжнародної фінансової корпорації, Консорціуму з міжнародної менеджмент освіти.

Викладала фінансові дисципліни на кафедрі менеджменту у виробничій сфері, кафедрі економічної кібернетики.

Королюк Тетяна Миколаївна
доцент, кандидат економічних наук,
доцент

Протягом 1996-2001 рр. навчалася в Тернопільській академії народного господарства (нині – ТНТУ) за спеціальністю “Облік і аудит” (спеціалізація “Облік і аудит в промисловості”).

У 2001 р. вступила до аспірантури Тернопільської академії народного господарства за спеціальністю 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз і аудит”. У 2002 р. продовжила навчання в аспірантурі Тернопільського державного технічного університету ім. Івана Пулюя за цією ж спеціальністю.

З 2004 р. займала посаду старшого викладача кафедри фінансів, обліку і аудиту, з 2005 р. – посаду старшого викладача кафедри економічної кібернетики.

Захист кандидатської дисертації на тему “Облік власного капіталу й аналіз його впливу на інвестиційну привабливість акціонерних товариств” відбувся 2005 р.

2006 р. переведена на посаду доцента кафедри економічної кібернетики. 3 липня 2008 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри економічної кібернетики (курс бухгалтерського обліку). У 2008 році отримала диплом Доктора філософії – Second academic degree «Doctor of Sciences». З 2009 р. – доцент кафедри фінансів, обліку і контролю.

Протягом 2010-2011 рр. керівник наукової кафедральної теми ВК-28-09 «Дослідження методології й організації національної системи обліку, аналізу й аудиту в Україні», з 2010 р. по теперішній час – ВК-29-09 «Розробка системи новітніх технологій управління фінансами суб’єктів господарювання». Член редколегії Галицького економічного віснику (фахове видання).

Марущак Леся Іванівна
доцент, кандидат економічних наук,
доцент

У 2002 році закінчила Тернопільську академію народного господарства за спеціальністю «Облік і аудит».

У 2008 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за темою «Облік і оперативний контролінгу виробничих запасів в нафтопереробних комплексах».

З 2008 році працювала асистентом кафедри промислового маркетингу. З 2009 року – старшим викладачем кафедри фінансів, обліку і контролю. З 2011 року – доцент кафедри.

Кіляр Олександра Романівна
доцент, кандидат економічних наук,
доцент

У 2002 р. закінчила Тернопільську академію народного господарства за спеціальністю «Облік і аудит».

У 2003 закінчила Центр підготовки магістрів Тернопільської академії народного господарства за спеціальністю «Фінанси».

З 2003 р. працювала в Тернопільському державному економічному університеті на посаді стажиста-дослідника кафедри обліку і контролю фінансово-господарської діяльності.

З 2005 по 2008 роки навчалась в аспірантурі з відривом від виробництва у Київському національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана на кафедрі бухгалтерського обліку.

У 2008 р. відбувся захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему «Облік і аналіз операцій з давальницькою сировиною», спеціальність – 08.00.09. Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності).

З 2008р. працювала на посаді старшого викладача кафедри обліку і аудиту у ПВНЗ «Інститут економіки і підприємництва».

У 2009 році почала працювати в Тернопільському державному технічному університеті імені Івана Пулюя на посаді старшого викладача, з 2012 р. – доцент кафедри.

Співак Сергій Михайлович
кандидат економічних наук,
доцент

Закінчив ТАНГ, факультет комп’ютерно-інформаційних технологій за спеціальністю “Економічна кібернетика”.

2003  р. отримав диплом магістра з відзнакою.

2003-2006 р. – навчався в аспірантурі ТНТУ ім. Івана Пулюя за спеціальністю “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит”.

З 2005 р. працює на посаді асистента кафедри фінансів, обліку і контролю.

З березня 2010 р. по лютий 2014 р. виконував обов’язки заступника декана факультету економіки і підприємницької діяльності.

З жовтня 2013р. працює на посаді доцента кафедри фінансів, обліку і контролю.

Кравчук Наталя Василівна
кандидат економічних наук
доцент

В 2005 році закінчила ПВНЗ «Інститут економіки і підприємництва» за спеціальністю «Облік і аудит», з того ж року працювала на посаді викладача-стажиста того ж навчального закладу.

З 01.12.2005 р. поступила в аспірантуру ПВНЗ «Інститут економіки і підприємництва». З 01.09.2006 р. – переведена на посаду викладача.

З 01.02.2010 року працює на посаді асистента кафедри фінансів, обліку і контролю Тернопільського національного технічного університету імені І. Пулюя.

В 2012 році відбувся захист дисертації на здобуття вченого ступеню кандидат економічних наук.

Мазуренок Оксана Романівна
старший викладач,
кандидат економічних наук

2004-2009 рр. – навчалася в Тернопільському державному технічному університеті імені Івана Пулюя за спеціальністю «Менеджмент організацій».

2010-2013 рр. –  аспірантура Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя за спеціальністю 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами».

2012-2014 рр. – навчалася в Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя за спеціальністю «Фінанси і кредит».

2013 рік – захист кандидатської дисертації на тему «Особливості диверсифікації машинобудівних підприємств».

2013-2018 рр. – асистент кафедри фінансів, обліку і аудиту ТНТУ імені Івана Пулюя.

З 2018 р. – старший викладач кафедри бухгалтерського обліку та аудиту ТНТУ імені Івана Пулюя.

Плекан Уляна Михайлівна
асистент,
кандидат економічних наук

У 2014 році закінчила Тернопільський національний економічний університет за спеціальністю «Облік і аудит».

У 2001 р. вступила до аспірантури Тернопільського національного технічного університету ім. І. Пулюя за спеціальністю 08.00.04. – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

У 2018 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за темою «Удосконалення механізму управління соціально відповідальною діяльністю підприємств приладобудування».

З 2018 року працює асистентом кафедри бухгалтерського обліку та аудиту.

Ратинський Вадим Віталійович
старший викладач, кандидат економічних наук

В 2007 році присвоєно кваліфікацію спеціаліста з маркетингу за спеціальністю «Маркетинг» (диплом з відзнакою Тернопільського державного технічного університету імені Івана Пулюя).

2007-2010 рр. – навчання в аспірантурі Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами.

З 2010 року працює на посаді асистента кафедри фінансів, обліку і контролю.

Оніщук Ліна Георгіївна
провідний інженер

У 1999 році закінчила Тернопільську академію народного господарства за спеціальністю «Фінанси і кредит» і отримала кваліфікацію “Економіст”.

В 2002 році закінчила магістратуру ТАНГ і  отримала кваліфікацію “Магістр з фінансів”.

До 2009 року працювала працювала у ПВНЗ «Інститут економіки та підприємництва» на посаді завідувача відділу аспірантури.

З 2009 р. працює на посаді провідного інженера кафедри фінансів, обліку і контролю Тернопільського національного технічного університету імені І.Пулюя.