Спеціальність «Облік і оподаткування» – це найбільш приваблива економічна спеціальність.

Поширення цифрових інструментів, вимагають відповідних компетенцій і навичок фахівців у сфері обліку та оподаткування. Освітня програма «Діджитал-облік та консалтинг» формує у майбутніх фахівців систему знань, умінь та практичних навичок у сфері обліку і оподаткування та спрямована на: розуміння методів побудови електронного бізнесу, його інструментарію при роботі на різних сегментах ринку; застосування принципів використання цифрових технологій в обліку, аудиті та аналізі; практичне використання інструментарію хмарних та інших інноваційних технологій; розуміння кібер-загроз та системи захисту інформації, зокрема щодо організації системи інформаційної безпеки підприємства тощо.


Навчальний процес


Наші переваги