Кафедра заснована з метою підготовки спеціалістів вищої кваліфікації зі спеціальності 071 Облік та оподаткування. Право на підготовку зафіксовано ліцензією, спеціальність “Облік та оподаткування” була акредитована за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавр та магістр.

Відлік історії кафедри починається з 06 лютого 2009 року, з метою організації та здійснення підготовки фахівців із напрямів фінанси і кредит та облік і аудит створено кафедру фінансів, обліку і контролю (ФО). Новостворену кафедру підпорядковано факультету економіки і підприємницької діяльності (ФПД). Завідувачем кафедри було обрано доктора економічних наук, професора Гуцайлюка Зіновія Володимировича – науковця, знаного не тільки в Україні, але і за її межами.

Сьогодні кафедра бухгалтерського обліку та аудиту працює під керівництвом д.е.н, доц. Співака Сергія Михайловича.

Кафедра є одним із ключових підрозділів університету, забезпечуючи на сучасному рівні підготовку бакалаврів і магістрів з обліку та оподаткування.

Навчальний процес проводиться за програмами, які відповідають світовим стандартам, новітнім методикам сучасної освіти, повністю забезпечений відповідними методичними розробками та посібниками. Використовується найновіша навчально-методична література.

Лекційні курси з дисциплін навчального плану викладаються на основі інтерактивних методів з використанням мультимедійного обладнання. За бажанням студентів кожен з них може отримати електронний варіант лекцій та слайдів з фундаментальних дисциплін спеціальності.

Семінарські та практичні заняття проводяться з використанням звітності підприємств, первинних документів, облікових регістрів, комп’ютерних програм шляхом розв’язання наскрізних завдань, дискусійних обговорень доповідей студентів за темами індивідуальних завдань.

Поточний, модульний та підсумковий контроль здійснюється шляхом тестування у письмовій та комп’ютерній формі.

Студенти мають можливість пройти виробничу практику на підприємствах різних галузей діяльності і форм власності.

Зі студентами працюють висококваліфіковані та досвідчені спеціалісти – доктори та кандидати економічних наук.