КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА НА ЗДОБУТТЯ ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ “МАГІСТР”


Методичні рекомендації до написання кваліфікаційної роботи за освітнім рівнем “Магістр”

 


Теми кваліфікаційних робіт на здобуття освітнього ступеня «магістр», 2020 р.


Теми кваліфікаційних робіт на здобуття освітнього ступеня «магістр», 2021 р.


Теми кваліфікаційних робіт на здобуття освітнього ступеня «магістр», 2022 р.

Розглянуто на засіданні кафедри

протокол № 6 від 4 лютого 2022 р.

 1. Бухгалтерський облік в системі управління матеріальними ресурсами промислового підприємства (на прикладі…).
 2. Бухгалтерський облік, контроль та аналіз в бюджетних установах (на прикладі …………….)
 3. Звітність підприємств як інформаційна база аналізу та контролю (на прикладі ……)
 4. Облік і аналіз інвестиційної діяльності підприємства (на прикладі…).
 5. Облік і контроль в управлінні наявністю й використанням матеріальних ресурсів підприємства (на прикладі …………….)
 6. Облік і контроль в управлінні наявністю те ефективністю використання оборотних активів підприємства (на прикладі …………….)
 7. Облік і контроль надходження та використання коштів бюджетних установ (на прикладі …………….)
 8. Облік операцій з виробничими запасами та їх вплив на податкове навантаження підприємства (на прикладі …………….)
 9. Облік та аналіз витрат підприємства та їх вплив на результати фінансово-господарської діяльності підприємства (на прикладі …….)
 10. Облік та аудит витрат і доходів діяльності підприємств: теорія, методика, практика (на прикладі…).
 11. Облік фінансових результатів та їх аналіз в системі бухгалтерського обліку (на прикладі…).
 12. Облік, аналіз і аудит власного капіталу підприємства (на прикладі…).
 13. Облік, аналіз і аудит грошових коштів підприємства (на прикладі…).
 14. Облік, аналіз і аудит доходів діяльності підприємства (на прикладі…).
 15. Облік, аналіз і оподаткування розрахунків за виплатами працівникам (на прикладі…).
 16. Облік, аналіз та аудит виробництва і реалізації продукції (на прикладі…) (на прикладі…).
 17. Облік, аналіз та аудит наявності та ефективності використання матеріальних ресурсів суб’єкта господарювання (на прикладі…).
 18. Облік, аналіз та оподаткування операцій з виробничими запасами будівельного підприємства (на прикладі …….)
 19. Облік, аналіз та оподаткування прибутку підприємства (на прикладі …….)
 20. Облік, аналіз та оподаткування розрахунків за виплатами працівникам (на прикладі …….)
 21. Облік, контроль і аналіз витрат у системі управління підприємством (на прикладі…).
 22. Облік, контроль та аналіз власного капіталу на промислових підприємствах (на прикладі…).
 23. Облік, контроль та аналіз формування та оподаткування доходів підприємства (на прикладі…).
 24. Облік, контроль та аудит товарних запасів (на прикладі…).
 25. Облікове-аналітичне забезпечення управління та контролю діяльності суб’єктів державного сектора економіки (на прикладі …………….)
 26. Обліково-аналітичне забезпечення процесу формування та використання прибутку (на прикладі…).
 27. Обліково-аналітичне забезпечення системи оплати праці та контроль її ефективності (на прикладі…).
 28. Обліково-аналітичне забезпечення системи управління необоротними активами суб’єкта господарювання (на прикладі …………….)
 29. Обліково-аналітичне забезпечення системи управління фінансовими результатами діяльності підприємства (на прикладі…).
 30. Особливості будівельного виробництва та їх вплив на побудову обліку і аудиту (на прикладі…).
 31. Особливості бухгалтерського обліку та аудиту на підприємствах громадського харчування (на прикладі…).
 32. Особливості діяльності автотранспортних підприємств та їх вплив на побудову обліку та аудиту (на прикладі…).
 33. Особливості діяльності підприєств малого бізнесу та їх вплив на побудову системи обліку та оподаткування (на прикладі…).
 34. Особливості системи обліку та аудиту сільськогосподарських підприємств (на прикладі…).
 35. Особливості системи обліку та оподаткування на підприємствах житлово-комунального господарства (на прикладі…).
 36. Розрахунки з підзвітними особами: облік, аналіз та аудит (на прикладі…).
 37. Розрахункові операції за податками і платежами: облік, аналіз і аудит (на прикладі…).
 38. Система обліку витрат і калькулювання собівартості продукції за повними та неповними витратами, їх аналіз у господарській діяльності підприємства (на прикладі підприємства).
 39. Удосконалення обліку витрат на відновлення необоротних активів: стан, проблеми, перспективи (на прикладі …).
 40. Фінансова звітність підприємства: методика її складання та перевірки (на прикладі …….)
 41. Фінансова звітність, аудит і аналіз її основних показників на підприємствах виробничої сфери (на прикладі…).
 42. Формування обліково-аналітичного забезпечення розрахунків з дебіторами (на прикладі…).
 43. Формування обліково-аналітичного забезпечення розрахунків з кредиторами (на прикладі…).
 44. Формування обліково-аналітичного забезпечення розрахунків з постачальниками та підрядниками (на прикладі…).
 45. Формування облікової інформації про нематеріальні активи підприємства, особливості їх оподаткування (на прикладі …….)