Програма Подвійного диплому

У період реалізації ідей Болонського процесу щодо формування європейського простору вищої освіти, особливої актуальності набуває вирішення завдань розширення мобільності студентів. Забезпечення можливостей тим, хто навчається в національних вищих навчальних закладах, набути досвіду зарубіжного професійного навчання і тим самим не лише забезпечити якість професійної підготовки, а й підняти конкурентоспроможність у працевлаштуванні, перетворилось у відповідальне завдання вищої освіти.

Кафедра бухгалтерського обліку та аудиту і Університет вирішують це завдання шляхом започаткування та розгортання Програми Подвійного Диплому із закордонними навчальними закладами, зокрема з навчальними закладами Польщі:

Програма Подвійного диплому дозволяє студентам отримати диплом за ступенем “Магістр” одночасно у двох навчальних закладах різних країн (України та країни Європи).

На даний момент співпраця за Програмою Подвійного диплому налагоджена з провідними університетами Республіки Польша: Політехнічним університетом (м.Ополє), Люблінською Політехнікою (м. Люблін), Економічним університетом (м. Вроцлав), Вищою школою безпеки (м.Познань).

   

Участь у програмах Подвійного диплому не перериває навчання студента в Україні, дозволяє одночасно зараховувати профільні предмети та дипломну роботу в українському та європейському закладах вищої освіти, а також передбачає очні заняття та стажування у країнах Європейського союзу. Міжнародні програми підкріплені відповідними договорами про співпрацю між ТНТУ та закордонними вишами-партнерами.

Переваги навчання за програмами подвійного диплому:

  • Істотне заощадження часу на навчання за спеціальністю. За один і той же час можна отримати два дипломи вітчизняного і зарубіжного вищих навчальних закладів.
  • Фінансова вигода для студентів: вони не оплачують всі роки навчання, як би це відбувалось за самостійним вступом до зарубіжного ВНЗ.
  • Можливість одержати досвід перебування в умовах принципово іншої системи вищої освіти.
  • Отримання фахової освіти та міжнародно визнаного диплому, що уможливлює працевлаштування за кордоном без підтвердження диплому.
  • Відвідування лекцій провідних професорів Європи, участь у спільних дослідницьких, а також освітніх програмах.
  • Можливість одержати додаткові знання у суміжних галузях науки, професійних напрямах, спеціалізаціях.
  • Набуття під час проходження практик досвіду роботи в установах, закладах, організаціях, офісах, підприємствах європейської країни.
  • Підвищення рівня володіння іноземними мовами.
  • Можливість ознайомлення з культурою і традиціями, особливостями ведення бізнесу в одній з країн Євросоюзу.