Практика – є обов’язковим компонентом освітньої програми для
здобуття кваліфікаційного рівня і набуття студентами професійних навичок та вмінь, вона є невід’ємною складовою частиною процесу підготовки фахівців в Університеті.

ПРОГРАМИ ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИК:

 Програма проходження ознайомчої практики студентами І курсу спеціальності  071 “Облік і оподаткування”

 Програма проходження практики студентами ІІ курсу спеціальності 071 “Облік і оподаткування”

Програма проходження виробничої практики здобувачами вищої освіти ІІІ курсу спеціальності 071 “Облік і оподаткування” усіх форм навчання

 Програма проходження професійно-орієнтованої практики здобувачами вищої освіти IV курсу спеціальності 071 “Облік і оподаткування” усіх форм навчання

 Програма проходження фахової практики студентами спеціальності 071 “Облік і оподаткування” денної та заочної форм навчання

 Програма проходження практики за темою кваліфікаційної роботи студентами спеціальності 071 “Облік і оподаткування” усіх форм навчання