Практика – є обов’язковим компонентом освітньої програми для
здобуття кваліфікаційного рівня і набуття студентами професійних навичок та вмінь, вона є невід’ємною складовою частиною процесу підготовки фахівців в Університеті.

ПРОГРАМИ ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИК:

 Програма проходження ознайомчої практики студентами 1 курсу (денної форми навчання) спеціальності  071 “Облік і оподаткування”

 Програма проходження практики студентами ІІ курсу (денної форми навчання) спеціальності 6.030509 “Облік і аудит”

 Програма проходження виробничої практики студентами ІІІ курсу спеціальностей «Облік і аудит» та «Облік і оподаткування» усіх форм навчання

 Програма проходження професійно-орієнтованої (бакалаврської) практики студентами спеціальностей 6.030509 «Облік і аудит» та 071 «Облік і оподаткування» усіх форм навчання

 Програма проходження фахової практики студентами спеціальності 071 «Облік і оподаткування» денної та заочної форм навчання

 Програма проходження практики за темою кваліфікаційної роботи студентами спеціальності 071 «Облік і оподаткування» усіх форм навчання