Практики

Програма проходження ознайомчої практики студентами 1 курсу (денної форми навчання) спеціальності  071 “Облік і оподаткування”

Програма проходження практики студентами ІІ курсу (денної форми навчання) спеціальності 6.030509 “Облік і аудит”

Програма проходження виробничої практики студентами ІІІ курсу спеціальностей «Облік і аудит» та «Облік і оподаткування» усіх форм навчання

Програма проходження професійно-орієнтованої (бакалаврської) практики студентами спеціальностей 6.030509 «Облік і аудит» та 071 «Облік і оподаткування» усіх форм навчання

Програма проходження переддипломної практики студентами спеціальності 071 «Облік і оподаткування» усіх форм навчання

Програма проходження науково-дослідницької практики студентами спеціальності 071 «Облік і оподаткування» денної та заочної форм навчання