Навчально-методична література

Навчально-методичне забезпечення дисциплін в системі дистанційного навчання:

ID Курс
3117 Accounting and audit (Королюк Т. М.)
4275 Business Analysis (Аналіз господарської діяльності) (Кравчук Н. В.)
2378 Історія Бухгалтерського обліку (Ратинський В. В.)
3002 Історія бухгалтерського обліку (Хомин П. Я.)
1790 Аналіз господарської діяльності * (Синькевич Н. І.)
778 Бухгалтерський облік (Марущак Л. І.)
776 Бухгалтерський облік (загальна теорія) * (Павликівська О. І.)
3361 Бухгалтерський облік в управлінні підприємством (Білоус О. С.)
4556 Бухгалтерський облік та звітність в управлінні підприємством (Марущак Л. І.)
3011 Бюджетний облік (Марущак Л. І., Кравчук Н. В.)
1882 Введення в спеціальність “Облік і аудит” (Ратинський В. В.)
4578 Документообіг в системі обліку (Співак С. М.)
4646 Економічний аналіз (Синькевич Н. І.)
1670 Звітність підприємств * (Кіляр О. Р.)
2334 Контролінг (Мазуренок О. Р.)
2044 Контроль і ревізія (Шостаківська Н. М., Кравчук Н. В., Кіляр О. Р.)
3149 Методи обліку і калькулювання витрат (Білоус О. С., Марущак Л. І.)
842 Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті (Співак С. М.)
2630 Наукові дослідження в бухгалтерському обліку (Білоус О. С.)
1710 Облік і аудит (Королюк Т. М.)
2605 Облік і звітність в оподаткуванні (Хомин П. Я.)
2793 Облік і звітність за міжнародними стандартами (Кіляр О. Р.)
4376 Облік в бюджетних установах (Кравчук Н. В.)
2379 Облік в галузях економіки (Кравчук Н. В., Білоус О. С.)
1673 Облік у банках * (Кравчук Н. В., Білоус О. С.)
798 Облік у зарубіжних країнах (Казмірчук С. В., Мазуренок О. Р., Кіляр О. Р., Ратинський В. В.)
1456 Облікова політика підприємства * (Кіляр О. Р.)
1894 Організація і методика аудиту (Павликівська О. І., Білоус О. С.)
1471 Організація документообігу (Королюк Т. М.)
777 Організація обліку * (Павликівська О. І.)
2407 Основи вартісного вимірювання в обліку (Кравчук Н. В., Кіляр О. Р.)
4346 Основи обліку та оподаткування (Білоус О. С.)
2903 Педагогіка та етика професійної діяльності (Шостаківська Н. М., Співак С. М., Казмірчук С. В.)
4348 Податкова політика підприємства (Хомин П. Я.)
2606 Проблеми методології бухгалтерського обліку (Хомин П. Я.)
2602 Спецпрактикум з бухгалтерського обліку (Кравчук Н. В., Білоус О. С.)
773 Стратегічний аналіз (Співак С. М.)
3386 Стратегічний облік (Співак С. М.)
2696 Судово-бухгалтерська експертиза (Співак С. М.)
785 Управлінський облік * (Марущак Л. І.)
1279 Фінансовий аналіз * (Синькевич Н. І.)
749 Фінансовий облік І (Королюк Т. М.)
1792 Фінансовий облік ІІ * (Королюк Т. М.)