Програма академічної мобільності

У період з 5 по 18 вересня 2016 року викладачі та студенти кафедри бухгалтерського обліку та аудиту Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя перебували в республіці Польща.IMG_4050

За програмою індивідуальної академічної мобільності для мовного стажування та вивчення польської мови делегація відвідала Вроцлавський економічний університет, зокрема його факультет економіки, управління та туризму у
м. Єленя Гура, де розглядалася можливість продовження навчання за узгодженими програмами і планами, організації стажування викладацького та студентського складу, участі студентів напряму та спеціальності «Облік і оподаткування» у літніх та зимових школах з вивчення польської та англійської мов тощо.

Крім того відбулося знайомство з навчальним процесом та напрямами підготовки фахівців. Особливо вразили проведені лекції з методики комунікації й спілкування, енергозбереження, становлення філософії освіти як сфери знань.  Проведено екскурсії до навчальних аудиторій та лабораторій закладу, бібліотеки, читального залу, видавничого центру.

Сподіваємося, що ця поїздка стане продовженням міжнародної співпраці Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя з Вроцлавським економічним університетом.