Міжнародні зв’язки

Програма академічної мобільності

Викладачі та студенти кафедри бухгалтерського обліку та аудиту Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя перебували в республіці Польща.

IMG_4050

За програмою індивідуальної академічної мобільності для мовного стажування та вивчення польської мови делегація відвідала Вроцлавський економічний університет, зокрема його факультет економіки, управління та туризму у
м. Єленя Гура, де розглядалася можливість продовження навчання за узгодженими програмами і планами, організації стажування викладацького та студентського складу, участі студентів напряму та спеціальності «Облік і оподаткування» у літніх та зимових школах з вивчення польської та англійської мов тощо.

Крім того відбулося знайомство з навчальним процесом та напрямами підготовки фахівців. Особливо вразили проведені лекції з методики комунікації й спілкування, енергозбереження, становлення філософії освіти як сфери знань.  Проведено екскурсії до навчальних аудиторій та лабораторій закладу, бібліотеки, читального залу, видавничого центру.

DSC05812

Ця поїздка є продовженням міжнародної співпраці Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя з Вроцлавським економічним університетом.